Màng Pe Quấn Tay Bọc Hàng Cao Cấp Khổ 50 Cm X 4 Kg (lõi 0 5)

Màng PE quấn tay bọc hàng cao cấp khổ 50 cm x 4 kg (Lõi 0.5)

262.500 VND -50%

By No One

In Stationery & Craft » Packaging & Cartons » Shrink Wrap


Product Comparison of Màng PE quấn tay bọc hàng cao cấp khổ 50 cm x 4 kg (Lõi 0.5)


Màng PE quấn tay bọc hàng cao cấp khổ 50 cm x 4 kg (Lõi 0.5)
Màng PE quấn tay bọc hàng cao cấp khổ 50 cm x 4 kg (Lõi 0.5) -50%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Màng PE quấn tay bọc hàng cao 50 cm x 2.4 kg (Lõi 0.6) - 200 mét
Màng PE quấn tay bọc hàng cao 50 cm x 2.4 kg (Lõi 0.6) - 200 mét -30%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories
Màng PE quấn tay bọc hàng cao 500 mm x 3kg
Màng PE quấn tay bọc hàng cao 500 mm x 3kg -50%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories > Shopping Trolleys & Carriers
Cuộn màng PE quấn bảo vệ hàng 500mm x 2.1 kg (lõi 0.5 kg)
Cuộn màng PE quấn bảo vệ hàng 500mm x 2.1 kg (lõi 0.5 kg) -11%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories > Kitchen Organizers
Cuộn màng PE quấn bảo vệ hàng 500mm x 2.5 kg - (lõi 0.5 kg)
Cuộn màng PE quấn bảo vệ hàng 500mm x 2.5 kg - (lõi 0.5 kg) -50%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Bộ 02 cuộn màng PE bảo vệ hàng khổ 500 mm x 3 kg (lõi 0.5) - 300 mét
Bộ 02 cuộn màng PE bảo vệ hàng khổ 500 mm x 3 kg (lõi 0.5) - 300 mét -33%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Bộ 02 cuộn màng PE bảo vệ hàng khổ 500 mm x 2.1 kg
Bộ 02 cuộn màng PE bảo vệ hàng khổ 500 mm x 2.1 kg -50%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Màng chít PE bọc quấn hàng, vali, Pallet [R25cm-1.75kg]
Màng chít PE bọc quấn hàng, vali, Pallet [R25cm-1.75kg] -20%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
[01 cuộn] Màng bọc chít PE quấn hàng hóa, Pallet vali [5kg-R50cm]
[01 cuộn] Màng bọc chít PE quấn hàng hóa, Pallet vali [5kg-R50cm] -5%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Cuộn màng PE quấn bảo vệ hàng 500mm x 300m
Cuộn màng PE quấn bảo vệ hàng 500mm x 300m
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories
Màng mút xốp bóng khí gói hàng: Khổ 0.7m x 30m
Màng mút xốp bóng khí gói hàng: Khổ 0.7m x 30m -50%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories
Màng mút xốp bóng khí gói hàng khổ: 0.7m x 10m
Màng mút xốp bóng khí gói hàng khổ: 0.7m x 10m -55%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories
Màng mút xốp bóng khí gói hàng: Khổ 1.4m x 10m
Màng mút xốp bóng khí gói hàng: Khổ 1.4m x 10m -57%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories
Màng bọc thực phẩm cao cấp dài 450m x 30 cm TG31
Màng bọc thực phẩm cao cấp dài 450m x 30 cm TG31 -44%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories > Food Storage & Dispensers
Màng bọc thực phẩm cao cấp dài 450m x 30 cm TG408
Màng bọc thực phẩm cao cấp dài 450m x 30 cm TG408 -40%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories > Food Storage & Dispensers
Màng bọc thực phẩm cao cấp dài 450m x 30 cm TG042
Màng bọc thực phẩm cao cấp dài 450m x 30 cm TG042 -61%
Kitchen & Dining > Kitchen Storage & Accessories > Food Storage & Dispensers
Bộ sản phẩm 1.2 m x 10 m xốp bong bóng và 01 cuộn màng PE khổ 500mm x 2 kg bảo vệ hàng
Bộ sản phẩm 1.2 m x 10 m xốp bong bóng và 01 cuộn màng PE khổ 500mm x 2 kg bảo vệ hàng -64%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Màng co quấn hàng (cao 10cm)
Màng co quấn hàng (cao 10cm) -26%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shrink Wrap
Bộ 10 tờ Giấy xi măng LV Tech khổ 102 x 76 cm gói hàng tiêu chuẩn(Be)
Bộ 10 tờ Giấy xi măng LV Tech khổ 102 x 76 cm gói hàng tiêu chuẩn(Be) -33%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Shipping Bags
Màng Xốp Hơi Bong Bóng Khí Bọc Hàng Kích Thước 20cm x 25m
Màng Xốp Hơi Bong Bóng Khí Bọc Hàng Kích Thước 20cm x 25m -38%
Stationery & Craft > Packaging & Cartons > Bubble Wrap

Stationery & Craft » Packaging & Cartons » Shrink Wrap Price Catalog